Posted in Kiến thức

Tin nhắn chăm sóc khách hàng là gì?

Khái niệm: Tin nhắn chăm sóc khách hàng là dịch vụ tin nhắn cho phép nhà cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử…

Xem Tiếp...
Posted in Sản phẩm

SMS API

SMS Gateway API API REST của chúng tôi sử dụng JSON cho các yêu cầu. Đây là API chúng tôi đề xuất cho tất cả…

Xem Tiếp...