Web to SMS

Nền tảng Web to SMS cho phép bạn truy cập tài khoản trực tuyến của mình từ bất kỳ trình duyệt Web được kết nối internet nào. Tạo, quản lý và gửi liên lạc SMS hai chiều của bạn đến các nhóm hoặc cá nhân phân phối được xác định trước.

Các tính năng chính của nền tảng Web to SMS

 • Tạo và quản lý các nhóm phân phối trực tuyến
 • Cá nhân hóa ID người gửi
 • Tài trợ SMS tín dụng
 • Chuyển tín dụng SMS sang tài khoản SMS khác
 • Gửi tin nhắn SMS từ ứng dụng email
 • Gửi tin nhắn SMS từ điện thoại di động đến một nhóm được xác định trước
 • Nhận thông báo khi mức tín dụng SMS của bạn giảm xuống dưới điểm được xác định trước
 • Nhận báo cáo gửi tin hàng tuần
 • Chuyển tiếp phản hồi SMS của bạn đến một địa chỉ email hoặc URL bạn chọn
 • Tin nhắn SMS có dấu tiếng Việt (Unicode)

Với nền tảng Web to SMS, bạn cũng có thể:

 • Đặt lịch tin nhắn SMS của bạn sẽ được gửi vào một ngày giờ trong tương lai
 • Cá nhân hóa tin nhắn SMS của bạn
 • Xem và tải xuống các báo cáo gửi tin nhắn SMS
 • Xem và tải tin nhắn SMS đến
 • Xem và tải hóa đơn
 • Tạo và quản lý các mẫu SMS
 • Gửi tin nhắn SMS dài (tối đa 918 ký tự)

Author: admin