Posted in Kiến thức

Tin nhắn chăm sóc khách hàng là gì?

Khái niệm: Tin nhắn chăm sóc khách hàng là dịch vụ tin nhắn cho phép nhà cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử…

Xem Tiếp...
Posted in Kiến thức

Cách viết nội dung tin nhắn trong SMS Marketing

SMS Marketing là cách tiếp thị nhanh nhất giúp bạn kết nối với khách hàng của mình. Nhưng có một điều là không phải ai…

Xem Tiếp...
Posted in Sản phẩm

SMS API

SMS Gateway API API REST của chúng tôi sử dụng JSON cho các yêu cầu. Đây là API chúng tôi đề xuất cho tất cả…

Xem Tiếp...
Posted in Sản phẩm

Web to SMS

Nền tảng Web to SMS cho phép bạn truy cập tài khoản trực tuyến của mình từ bất kỳ trình duyệt Web được kết nối…

Xem Tiếp...