Posted in Ứng dụng

Ứng dụng SMS cho trung tâm đào tạo

SMS Marketing là một công thức không thể thiếu đối với một Doanh nhiệp đang muốn tiếp cận hiệu quả đến thị trường với mức…

Xem Tiếp...
Posted in Kiến thức

Tin nhắn chăm sóc khách hàng là gì?

Khái niệm: Tin nhắn chăm sóc khách hàng là dịch vụ tin nhắn cho phép nhà cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử…

Xem Tiếp...
Posted in Kiến thức

Quy trình hoạt động của SMS Marketing

SMS Marketing, là 1 kênh của Mobile Marketing, đang phát triển nhanh chóng nhờ những tiến bộ công nghệ Di động. Một lý do không…

Xem Tiếp...