SMS API

SMS Gateway API

API REST của chúng tôi sử dụng JSON cho các yêu cầu. Đây là API chúng tôi đề xuất cho tất cả các tích hợp SMS mới. API hiện đại này đơn giản hóa việc mã hóa các ký tự cho các ngôn ngữ khác nhau, tự động xử lý các tin nhắn dài và hỗ trợ nhiều webhook để đẩy báo cáo trạng thái hoặc nhận SMS trở lại máy chủ web của bạn.

Các tính năng chính của API SMS bao gồm:

  • Nhắn tin nhanh cho cá nhân hoặc nhóm
  • Nhắn tin 2 chiều cả trong nước và quốc tế
  • Báo cáo tình trạng (gửi tin)
  • Gửi tin nhắn SMS dài (nối tin)
  • Gửi tin nhắn bằng bộ ký tự Unicode
  • Gửi tin nhắn bằng đầu số dài
  • ID người gửi tùy chỉnh

Author: admin